Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

00:46
2980 e968 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaszmaragdowykot szmaragdowykot
00:45
4169 2ea6 500
- Radek Kotarski, "Włam się do mózgu" 
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
00:43
Reposted fromFlau Flau viaszmaragdowykot szmaragdowykot
00:42
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viahouseofpain houseofpain
00:41
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
00:41
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada viahouseofpain houseofpain
00:38
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viahouseofpain houseofpain
00:38
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
00:37
1915 0818 500
Reposted fromdaten daten viaszmaragdowykot szmaragdowykot
00:35
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viahouseofpain houseofpain
00:35
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viahouseofpain houseofpain
00:34
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viahouseofpain houseofpain
00:34
6982 f05d 500

Moc z Zupy - Agnieszka Osiecka
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
00:32
3844 7ec2 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
00:30
http://33.media.tumblr.com/4861614669f958eee6b6d8d9da2e3920/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo1_500.gif
http://38.media.tumblr.com/2f40028603de7e01f5c20069fce3fc86/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo2_500.gif
Want.
Reposted fromjaskier jaskier viaszmaragdowykot szmaragdowykot
00:29
0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
00:28
0156 4355
00:25
9048 4d4b 500
Gdy chude jak szczapy
Szły złe kare szkapy
Z czarnymi kitami na łbach
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
00:24
Kłamstwo jest fałszowaniem własnych myśli, zniekształcaniem swoich sądów - co innego myślimy, co innego mówimy. Takim fałszowaniem myśli negujemy zarówno wartość samego siebie, jak i wartość osoby, którą okłamujemy. Z każdym kłamstwem coraz bardziej. Jeśli ktoś kogoś okłamuje, to niezależnie od tego, jak dobrymi intencjami by to tłumaczył, w swoich oczach tę drugą osobę pozbawia inteligencji ("nie zrozumiałaby tego", "skoro tego sam nie widzi", "widać chce w to wierzyć") oraz dojrzałości i zdolności do samokontroli ("byłoby jej przykro", "nie zniósłby tego", "wpadłaby w szał", "zrobiłaby coś głupiego").  
— Wojciech Wypler, Anatomia zdrady.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
00:22
8535 f516 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl